PTT E-Tebligat

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (Ptt Kep) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.
E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Hemen Başvur

E-Tebligat Kimler İçin Zorunludur?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu” hale gelmiştir.
Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin de KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmesinden ötürü sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları gerekmekte olup Kanun gereği yalnızca PTTKEP hesabı edinerek bu hesap üzerinden muhataplara elektronik tebligat gönderebilirler.
Elektronik tebligat adres almak isteyen muhatapların elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta hesabı edinmeleri gerekmektedir.

Hemen Başvur